Historik

Yoga är en samling fysiska och andliga tekniker som troligtvis har sitt ursprung i Indusdalen för mer än 5000 år sedan. Ordet yoga kommer från yugit, ett ord på sanskrit som betyder förening. Det handlar om att förena kropp, sinne och själ för att finna balans och hälsa – fysiskt, mentalt, emotionellt. Idag har yoga på många ställen förenklats och förminskats till en träningsform och den djupare dimensionen har glömts bort. Det viktigaste när du utövar yoga är att lära dig att lyssna inåt, lyssna på din kropp och ditt sinne, och att låta allt få finnas. Det handlar dels om att bygga upp en medvetenhet om kroppen, dels att nå en djupare insikt om verkligheten och bli medveten om vem du är som människa.

Kundaliniyoga räknas som en av de äldsta, mest autentiska yogaformerna och började undervisas öppet i väst i slutet av 1960-talet av mästaren i kundaliniyoga, Yogi Bhajan. I Indien var det en hemlig tradition som lärdes ut direkt från mästare till elev, men Yogi Bhajan menade att människor i väst behövde en teknik för att må bättre och leva mer i balans.

Effekter

Med kundaliniyogans tekniker stärker du din fysiska kropp med dynamiska, kroppsliga övningar (asanas). Tillsammans med mantra, fokuspunkter, andning och meditation har övningarna kraftfull effekt på andning och lungor, muskulatur och leder, inre organ och matsmältningsapparaten, körtelsystemet, lymfsystemet, nervsystemet och hjärnan. Effekten går djupare än så, du når en inre stillhet och ökad medvetenhet om dig själv. Du får möjlighet att utforska hela dig bortom egna (och andras) föreställningar, fördomar och invanda mönster. Du får vara mer dig själv, som du i sanning är, och kan påverka din egen livssituation i positiv riktning.

Yoga är något som behöver upplevas. Du kan prata och läsa om det och äga en massa teoretisk kunskap om yoga – men yoga måste utövas för att fullt ut kunna förstås.

Hur ett yogapass normalt går till

Ät i god tid och inte för nära inpå yogapasset. Om du har möjlighet, kom en stund innan och slappna av på mattan, stretcha, landa, gärna under tystnad.

Under ett yogapass lyssnar du inåt utan att ha bråttom. Yoga är energidesign, ställningarna är precisa. Men du växer in i ställningarna i din egen takt. Du utvecklas inte genom att strunta i kroppens signaler. Känner du skarp smärta eller känner av en gammal skada ska du avbryta övningen eller anpassa den så att det funkar för dig. Säg gärna till läraren om du har problem. Jämför dig inte med andra, inte ens med dig själv. Varje pass är nytt, förutsättningarna är olika. Är en övning bara väldigt ansträngande eller om jobbiga känslor kommer upp, sträva efter att bli kvar och utmana dig så att det som behöver släppas får komma till ytan och kärleksfullt bli släppt.

1. Vi tonar in tillsammans med mantrat Ong Namo Guru Dev Namo. Det gör kropp och sinne redo för yoga och meditation.

2. Därefter kommer ofta en pranayam (andningsövning) eller några uppvärmningsövningar innan kriyan börjar. En kriya är en serie rörelser/ställningar (asanas) med en specifik, förutsägbar effekt, där resultatet är större än summan av de ingående rörelserna. En asana görs ofta i 1-3 minuter och kombineras med olika fokuspukter och mantra. Mellan varje asana vilar man för att effekten ska få integrera, balanseras ut i din kropp.

3. När kriyan är slut kommer den långa vilan då du får bre om dig med din filt och gå ner i djupavslappning under 10-15 min.

4. Efter långa vilan väcker du kroppen och gör dig redo för meditation. Det finns många olika meditationer. Gemensamt är att man använder olika mudras (handställningar), fokuspunkter för ögon och sinne, andningstekniker och mantran. Meditationen görs tyst, med mantra, med eller utan musik.

5. Efter meditationen tonar vi ut från passet genom att ljuda mantrat Sat Nam, då vi påminner oss att vara sanna i varje stund.

Efter passet är det fint om du varsamt kan återvända till vardagen igen. Ta det lugnt, drick mycket vatten, det underlättar för kroppen att göra sig av med de toxiner och slagg som frigjorts. Låt de långa djupa andetagen vara med dig.