Yogabalans erbjuder dig möjligheten att använda Kundaliniyogans kraftfulla tekniker för att finna balans och harmoni i ditt liv. Det är ett alternativ till klassisk friskvård, med större fokus på inre växande och utveckling av sin egen inre potential som människa. Jag ger dig teknikerna och stöttningen, jobbet gör du själv. Med nyfikenhet, acceptans och helt utan prestationskrav! Mitt mål är att du ska inse att du är så mycket mer än du förmodligen tror, att du kan leva ett liv i glädje och harmoni, i flöde mot de mål och insikter som är meningen. 

Min utbildning:
– Kundaliniyogalärarutbildningen i Umeå 2011-2013 (KRI Level 1 International Teacher Training program in Kundalini Yoga as taught by Yogi Bhajan), med huvudlärarna Maja Tellegård och Viveka Pasquier.
– Level 2 Vitalitet & Stress (2014-2015)
– Level 2 Sinnet & Meditation (2015-2016)
– Sat Nam Rasayan level 1 (den yogiska healingtekniken, 2014-2015)
– Gongmeditationsspelare: White Sound Gong meditation enligt Nanak Dev Singh Khalsa (2016-2017)
– Yoga Therapy Training modul 1-6 med Guru Dharam Singh Khalsa (2017-2018)